Bild på sommarungdomar tillsammans med boende på Trobergshemmet

Guldkant i vardagen för äldre

I sommar har äldreomsorgen 12 ungdomar anställda, som förgyller vardagen för de äldre inom boendeservice och hemmaboendeservice under fyra veckor.

De äldre och ungdomarna spelar spel, läser tidningar, promenerar och har gemensamma aktiviteter allt utgående från de äldres önskemål.

Sommararbetsplatserna för ungdomarna är en del av projektet Ung+ vars syfte är att skapa kontakter mellan stadens ungdomar och arbetsliv. Arbetsplatserna är avsedda för ungdomar med hemort i Mariehamn i åldern 16 till 20 år.

Skapad
Publicerad
Uppdaterad

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.