Lotsberget 15-3

Illustration över tomtområde 15 3

Info om tomten

Tomt 31-15-3
Areal (m²) 1975
Byggnadsrätt (m²) 1350
Våningstal III
Arrende 5 704
Reserverad Nej

Tomten kan enbart arrenderas.
Utöver tomtpriset tillkommer avgifter för VA-tomtanslutning samt fjärrvärmeanslutning.

Tomtpriserna gäller t.o.m. 15.03.2024.
Arrendesumman indexjusteras årligen.

Skapad 1.3.2021 13:16
Publicerad 16.3.2022 10:42
Uppdaterad 16.3.2023 10:05

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.