Lotsberget 15-3

Illustration över tomtområde 15 3

Info om tomten

Tomt 31-15-3
Areal (m²) 1975
Byggnadsrätt (m²) 1350
Våningstal III
Arrende 5 632
Reserverad Nej

Tomten kan enbart arrenderas.
Utöver tomtpriset tillkommer avgifter för VA-tomtanslutning samt fjärrvärmeanslutning.

Tomtpriserna gäller t.o.m. 15.03.2025.
Arrendesumman indexjusteras årligen.

Skapad
Publicerad
Uppdaterad

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.