Kuratorstjänster

Kuratorn arbetar i huvudsak förebyggande i barnomsorgen för att främja barnens välmående. Kuratorn ser barnet i sitt sociala sammanhang utifrån ett helhetsperspektiv, vilket innebär att ta reda på och förstå hur barnet har det på daghemmet, i familjen och på fritiden.

Arbetet innebär bland annat att besöka daghem och göra observationer i barngruppen samt handleda personal. Kuratorn har ett nära samarbete med personal på daghemmen och med speciallärarna, med syfte att stärka barnens sociala och emotionella färdigheter. Kuratorn deltar vid behov på nätverksmöten och på vårdnadshavarmöten.

Kuratorns arbete innebär även att vara delaktig i barnens övergång från daghemmet till grundskolan. Kuratorn samarbetar även med andra parter såsom, barnomsorg- och skolpsykologer, Kommunernas socialtjänst (KST) och Ålands hälso- och sjukvård (ÅHS).

Barnomsorgens kurator arbetar tisdagar, onsdagar samt varannan torsdag. Om du vill komma i kontakt med kuratorn kan du kontakta daghemmets personal eller ta direkt kontakt med kuratorn via telefon eller e-post. 

I enskilda barnärenden kan kuratorn erbjuda samtal samt råd och stöd till vårdnadshavare eller annan närstående. Kuratorn har inte krav på journalföring.

Kurator i barnomsorg

Barnomsorg, bildningssektorn
Skapad
Publicerad
Uppdaterad

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.