Bilden visar fyra ungdomar vid Miramarparken och småbåtshamnen i bakgrunden

Ung i Mariehamn

I Mariehamn finns ett varierat utbud fritidsaktiviteter för dig som ung. Förutom sport-, musik- och kulturaktiviteter finns också ungdomsgården som en viktig mötesplats - främst riktade till dig som är i högstadieåldern och med ungdomsledare på plats.

Ungdomsgården Uncan är en trygg mötesplats för unga med rutinerad och utbildad personal. Ungdomsledarna bedriver även gruppverksamhet av olika slag, som kill-, regnbågs- och tjejgrupper, kafégrupper och aktivitetsgrupper.

Aktiviteter som staden anordnar speciellt för skollov, men också andra aktiviteter under årets gång, hittar du på sidan På gång för ungdomar eller genom att följa ungdomsledarnas eller Uncans Facebook-sidor. Läs mer om oss och vad du kan göra via sidorna i menyn.

Träffa oss på ungdomsenheten även digitalt!

Skapad 11.2.2021 15:54
Publicerad 11.2.2021 15:54
Uppdaterad 10.1.2023 14:39

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.