Om krisen kommer

Många människor oroar sig för hur det är i världen just nu. Vid en kris kanske inte samhället fungerar som vi är vana vid. Ju bättre förberedd du är, desto bättre klarar du av krisen.

Grunden i krisberedskap handlar om att du och din familj ska klara er på egen hand i minst 72 timmar eller tre dygn. Orsaken är att då en kris uppstår är myndigheternas resurser begränsade. Myndigheter och kommuner måste kunna koncentrera sig på att få igång sin egen verksamhet först, informera allmänheten och sedan kunna börja hjälpa dem som behöver hjälpen allra mest.  

Det viktigaste under en kris är att ha vatten, mat och värme och att se till att du kan få information från myndigheterna.

Tips på förberedelser 

Läs igenom broschyren Om krisen kommer för att få praktiska råd om hur du kan förbereda dig inför en kris. Broschyren har sammanställts av Ålands landskapsregering tillsammans med Mariehamns stads räddningsverk, Räddningsområdet Ålands landskommuner samt Statens ämbetsverk på Åland. 

Broschyren Om krisen kommer (pdf, 273,87 KB)

Med broschyrens hjälp vill vi få alla att tänka på hur man ska klara sig om man inte kan handla i butikerna eller om vattnet slutar komma i ledningarna och man saknar elektricitet. Sist i broschyren finns en konkret checklista med tips för hemberedskap i 72 timmar. 

Information från myndigheterna

Varnings- och informationssystemet VMA (viktigt meddelande till allmänheten) används vid krissituationer. På webbplatsen kris.ax lägger myndigheterna upp uppdaterad information vid samhällskriser och allvarliga händelser. Ålands Radio och Tv kan även förmedla meddelanden som varnar för farliga händelser.

Räddningslag (2006:106) för landskapet Åland - Regeringen.ax

Skapad
Publicerad
Uppdaterad

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.