Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden utses av stadsfullmäktige och består av 7–9 ledamöter och deras personliga ersättare. Ordförande och viceordförande väljs av ledamöterna.

Till nämndens ansvarsområden hör stadsbiblioteket samt kultur och fritid.

Genom samarbete med föreningar i Mariehamn ska kultur- och fritidsnämnden skapa förutsättningar för ett mångsidigt och rikt kulturliv, en diversifierad idrottsverksamhet och hälsofrämjande motion samt ett i övrigt aktivt föreningsliv.

Även ärenden som rör konstinköp och stadsbildsfonden hör till nämnden. Nämnden fördelar och följer upp användningen av medel för understöd eller samarbetsavtal med föreningar, organisationer och enskilda konstnärer inom kultur-, idrotts- och ungdomsrådet. Nämnden föreslår namn på gator, parker, torg och andra allmänna platser och köper in och förvaltar konstverk för stadens räkning.

Under mandatperioden 2020–2023 ingår i kultur- och fritidsnämnden fyra kvinnor och fyra män.
 

Ordinarie Parti Ersättare Parti
Erica Sjöström, ordförande Ocå Ingrid Nordberg Ocå
Karl-Johan Fogelström, vice ordf. Soc Ben Johans Soc
 Lene-May Lindvall Soc Ilze Röholm Soc
 Lotta Kärkkäinen-del Prete Msm Jacob Söderman Msm
 Robert Söderdahl Lib Michele Ferrari Lib
 Andrea Holm Lib Katrin Sjögren Lib
 Arn-Henrik Blomqvist Hi Elspeth Randelin Hi        
Lennart Öfverström Ocå Hans-Erik Ramström Ocå

Sammanträden

Kultur- och fritidsnämnden sammanträder i regel en gång i månaden i Mariehamns stadsbibliotek. Fastslagna datum för sammanträden går att se i webbplatsens kalender, se länk under rubriken Hitta snabbt.

Skapad 16.2.2021 13:01
Uppdaterad 8.4.2021 09:01

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.