Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden utses av stadsfullmäktige och består av 7–9 ledamöter och deras personliga ersättare. Ordförande och viceordförande väljs av ledamöterna.

Till nämndens ansvarsområden hör stadsbiblioteket samt kultur och fritid.

Genom samarbete med föreningar i Mariehamn ska kultur- och fritidsnämnden skapa förutsättningar för ett mångsidigt och rikt kulturliv, en diversifierad idrottsverksamhet och hälsofrämjande motion samt ett i övrigt aktivt föreningsliv.

Även ärenden som rör konstinköp och stadsbildsbidrag hör till nämnden. Nämnden fördelar och följer upp användningen av medel för understöd eller samarbetsavtal med föreningar, organisationer och enskilda konstnärer inom kultur-, idrotts- och ungdomsrådet. Nämnden föreslår namn på gator, parker, torg och andra allmänna platser och köper in och förvaltar konstverk för stadens räkning.

Under mandatperioden 2024–2027 ingår i kultur- och fritidsnämnden fyra kvinnor och fyra män.
 

Ordinarie Parti Ersättare Parti
Robert Söderdahl, ordförande Lib Simon Påvals Lib
Magnus Karlsson, vice ordf. Obs Olle Sjöstrand Obs
Danielle Lindholm S Lene-Maj Lindvall S
Joanna Isaksson Lib Kerstin Kronqvist Lib
Anders Holmberg MSM Tom Forsbom MSM
Erica Lindberg S Anu-Riikka Eriksson S
Sara Alm C Ingrid Nordberg C
Peter Ekholm Hi Rauli Lehtinen Hi

Sammanträden

Kultur- och fritidsnämnden sammanträder i regel en gång i månaden i Mariehamns stadsbibliotek. Fastslagna datum för sammanträden publiceras på stadens elektroniska anslagstavla.

Skapad
Publicerad
Uppdaterad

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.