Illustration över ljud, beskrivs i text nedan

Varningssignaler vid fara

Om det uppstår en nödsituation varnar myndigheterna befolkningen för en hotande, omedelbar fara med hjälp av den allmänna farosignalen och ett varningsmeddelande. Farosignalen ges med högtalare utomhus eller med mobila larm på fordon.

Alla människor bör känna igen den allmänna farosignalen och kunna agera rätt när den kommer. Den första dagen varje månad, klockan 12, testas larmanordningarna med en testsignal.

Testsignal

 • Testsignalen är en 7 sekunder lång entonig signal.
 • Signalen är enbart ett prov och kräver inga åtgärder av invånarna eller de som visas i området.

Den allmänna farosignalen 

 • Signalen varar i en minut och ljudet växlar mellan stigande (i 7 sekunder) och sjunkande (i 7 sekunder)
  eller så hörs ett varningsmeddelande som myndigheterna har spelat in.
 • Faran över signalen är en jämn ljudsignal vars längd är en minut. 

Gör så här när du hör den allmänna farosignalen

 • Gå in inomhus och stanna kvar där.
 • Stäng dörrar, fönster, vädringsluckor och ventilationsanordningar ordentligt.
 • Lyssna på radion och vänta lugnt på anvisningar från myndigheterna.
 • Undvik att använda telefonen (även numret 112) så att linjerna inte blockeras.
 • Avlägsna dig inte från området annat än på uppmaning av myndigheterna, annars kan du bli utsatt för fara på vägen.

Information på ukrainska och ryska

Перевірка попереджувального сигналу 

Щоб не створювати зайвого занепокоєння, рятувальна служба хоче повідомити про наступне:

 • У перший день кожного місяця о 12 годині перевіряється сигнал тривоги для попередження населення в групі ризику.
 • Тестовий сигнал – це безперервний сигнал тривалістю сім секунд.
 • Це лише тест, який не повинен викликати жодного занепокоєння для населення.

Загальної небезпеки та скасування загальної небезпеки: 

 • Сигнал загальної небезпеки - це зростаючий і спадаючий звук, який триває 60 секунд.
 • Сигнал скасування загальної небезпеки – це тривалий тональний звук тривалістю 60 секунд.

Тест предупредительного сигнала

Чтобы не создавать лишнего беспокойства, спасательная служба хочет сообщить о следующем:

 • В первый день каждого месяца в 12 часов проверяется сигнал тревоги, чтобы предупредить населения в случае опасности.
 • Тестовый сигнал представляет собой непрерывный сигнал длительностью семь секунд.
 • Это только тест и никакого беспокойства со стороны населения вызывать не должен.

Сигнала общей опасности и отмены сигнала общей опасности:

 • Сигнал общей опасности – это звук, который нарастает и снижается в течение 60 секунд.
 • Сигнал отмены общей опасности – это длительный тональный звук продолжительностью 60 секунд.

Brandmästare

Räddningsverket, stadsmiljösektorn
Elverksgatan 8
Skapad
Publicerad
Uppdaterad

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.