Bilden visar fyra brandbilar som bekämpar brand i skogen intill en väg

Brandbekämpning

Genom att ringa nödnumret 112 får du snabbt hjälp av Mariehamns räddningsverk. Nödnumret används i brådskande, verkliga nödsituationer när liv, hälsa, egendom eller miljö hotas eller är i fara, eller om det finns skäl att misstänka detta.

Vi har alltid minst en förman och fem brandmän i tjänst dygnet runt och samarbetar även med Strandnäs Frivilliga Brandkår.

På räddningsverket arbetar vi även målmedvetet med förebyggande arbete, så som brandsyn och säkerhet, håller i kursverksamhet och sköter räddning av egendom och förhindrande följdskador vid till exempel brand och vattenskador.

Brandmästare

Räddningsverket, stadsmiljösektorn
Elverksgatan 8
Skapad
Publicerad
Uppdaterad

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.