Fastighetsavdelningen

Fastighetsavdelningen ansvarar för fastighetsförvaltningen av huvuddelen av stadens fastigheter, vilka nyttjas av stadens egna verksamheter, såsom skolor, daghem, äldreboenden och övriga offentliga byggnader.

Verksamheten omfattar drift- och underhållsansvar av drygt 40 st fastigheter och genomförandet av ny-, om- och tillbyggnader. Hos fastighetsavdelningen finns också vaktmästeri och lokalservice (städ).

Fastighetsavdelningen består av:

  • Tekniska förvaltningsenheten
  • Projektenheten
  • Fastighetsskötsel och vaktmästerienheten
  • Lokalserviceenheten

Avdelningen jobbar med fastighetsförvaltning som helhet, vilket bland annat innefattar utredningar, förstudier, kostnadsberäkningar, planering och projektering, upphandling, förverkliganden, projektledning, byggledning, kontroll, besiktningar, disponentuppgifter inklusive vaktmästeri, felanmälan, hyresvärdesberäkningar, lokalfrågor från hyresgäst, lokalservice, fastighetsservice samt drift och underhåll av fastighetsbeståndet.

David Jansson

Fastighetschef
Fastighetsavdelningen, stadsmiljösektorn
Skapad
Publicerad
Uppdaterad

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.