Visselblåsning

Det är viktigt ur ett rättssäkerhets- och demokratiperspektiv att stadens verksamhet har förtroende hos allmänheten. Visselblåsare spelar en viktig roll i att uppmärksamma eventuella oegentligheter eller missförhållanden som kan påverka staden och dess verksamheter.

Mariehamns stad har sedan mars 2022 en visselblåsarfunktion där man kan rapportera olika former av missförhållanden och oegentligheter inom staden. Syftet är att öka möjligheten att uppmärksamma olika former av missförhållanden och till att ge ett utökat skydd för den som rapporterar. 

Stadens visselblåsarfunktion är är tänkt att omfatta i huvudsak anställda och förtroendevalda men även andra som har en koppling till verksamheten, t.ex. arbetssökande, praktikanter och konsulter. Funktionen är tillgängliga för alla, men själva visselblåsarskyddet omfattar endast vissa grupper vilka listas i Lag om skydd för personer som rapporterar om överträdelser av EU-rätten och den nationella lagstiftningen (FFS 1171/2022) 1 kap 5§.

Så här gör du en anmälan

För att göra en anmälan, gå till självservicesidan Visselblåsarfunktion - misstänkta missförhållanden.

Innan du gör en anmälan till visselblåsarfunktionen vill vi att du läser igenom informationen på sidan där det bland annat framgår vilka typer av missförhållanden som bör rapporteras på detta sätt, processen för hantering av din anmälan samt ett avsnitt om anonymitet.

Andra möjligheter att anmäla

Om du tror att din anmälan riskerar att inte hanteras korrekt har du möjlighet att kontakta landskapsrevisionen som enligt landskapslag (ÅFS 2023:41) om tillämpning av lagen om skydd för personer som rapporterar om överträdelser av EU-rätten och den nationella lagstiftningen fungerar som centraliserad rapporteringskanal för de åländska myndigheterna.

Skapad
Publicerad
Uppdaterad

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.