Green Key-certifierat

Mariehamns stadsbibliotek har som första bibliotek i världen fått miljömärkningen Green Key.

Det är en internationell miljömärkning för turist- och besöksanläggningar. Biblioteket var också den första besöksanläggningen på Åland som fick certifieringen. Med Green Keys kriterier som stöd strävar vi efter att förbättra bibliotekets hållbarhetsutveckling genom att göra arbetet konkret, strukturerat och kontinuerligt.

Green key logotyp

Fredrika Sundberg

Kultur‐ och fritidschef
Kultur- och fritidssektorn
Publicerad 22.2.2021
Uppdaterad 18.3.2021

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.