18-2

Stadsplanekarta

Info om tomten
Tomt 18-2
Areal (m²) 3076
Byggnadsrätt (m²) 1080
Våningstal I,II
Pris (€) 266 217
Pris (€/m²) 86,55
Arrende 11 980
Reserverad Återlämnad tomt (med i nästa utgivning, ansökningstid meddelas senare)

Dessutom tillkommer 23 140 € för köp av tomt för parkeringsanläggning.

Avgift för VA-tomtanslutning är 5393,57 €. Dagvattenhantering ingår inte i priset.

Fiber finns att tillgå på området från olika leverantörer.

Tomtpriserna gäller t.o.m. 15.03.2024.
Arrende- och köpesumman indexjusteras årligen.

Skapad 19.3.2021 14:42
Publicerad 19.3.2021 14:42
Uppdaterad 16.3.2023 10:12

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.