Kommitteér och råd

Stadsstyrelsen kan tillsätta kommittéer för beredning eller utredning av ett visst ärende eller för att sköta en särskild uppgift. Här finns information om råd och kommittéer verksamma från 2014 och framåt.

Kommittéer med fortlöpande uppdrag

Samarbetskommitté med krigsveteranerna

Samarbetskommittén med krigsveteranerna utses av stadsstyrelsen. 
Under mandatperioden 2024–2025 består kommittén av två kvinnor och en man. 
Ordförande är Peter Ekholm. Medlemmar: Alyssa Bittner Gibbs och Marcus Måtar.

Samarbetskommitté med Lemlands kommun

Samarbetskommittén med Lemlands kommun utses av stadsstyrelsen och behandlar frågor av gemensamt intresse för kommunerna. 
Under mandatperioden 2024–2025 består kommittén av tre män och en kvinna. 
Representanter är Johan Ehn, Michele Ferrari, Nina Fellman och Peter Enberg.

Samarbetskommitté med Jomala kommun

Samarbetskommittén med Jomala kommun utses av stadsstyrelsen och behandlar frågor av gemensamt intresse för kommunerna. 
Under mandatperioden 2024–2025 består kommittén av tre män och en kvinna. 
Representanter är Johan Ehn, Michele Ferrari, Nina Fellman och Peter Enberg.

Stipendiekommittén

Staden anslår årligen medel för ett antal stipendier för studerande. Stipendiaterna föreslås av en kommitté som tillsätts av stadsstyrelsen.

Under mandatperioden 2024–2025 består kommitten av två kvinnor och två män. Ordförande är Henrik Löthman.
Medlemmar: Tom Forsbom, Pernilla Söderlund och Katja Kudinoff.

Ungdomsrådet 

Ungdomsrådet består av 5–7 medlemmar jämte personliga ersättare i åldersgruppen 15–20 år. Ungdomsrådet utses av stadsstyrelsen för två år åt gången. Av medlemmarna väljs en till ordförande och en till viceordförande. Ungdomsrådet är ett rådgivande organ för staden och till dess uppgifter hör att:

 • lämna utlåtanden i ärenden som handläggs i staden och som även har betydelse för den yngre befolkningens livsmiljö, hälsa, boende, rörlighet, utbildning och fritid,
 • ge utlåtande om andra myndigheters beslutsfattande som berör den yngre befolkningen,
 • initiera ärenden hos kultur- och fritidsnämnden som rör den yngre befolkningen,
 • engagera ungdomar att delta i utvecklingen av staden och i beslutsfattandet. 

Medlemmar 2024-2025: 
Mateo Gunell, ordförande med Emilia Malm som ersättare
Matias Vainio, vice ordförande med Ylva Rudels som ersättare
Li Weckman, med Max Kankkonen som ersättare
Kasper Dreyer, med Elis Storsjö som ersättare
Nellie Nordlund, med Zacharias Pawli som ersättare
Nemi Soininen, med Mario Lin som ersättare.

Äldrerådet

Äldrerådet i Mariehamn utses av stadsstyrelsen och består av fem till sju medlemmar och deras personliga ersättare. Äldrerådet är ett rådgivande organ för staden och de organisationer som har verksamhet för de äldre. Under mandatperioden 2024-2025 består rådet av fyra kvinnor och tre män.

 Ordinarie Ersättare
 Ulla Andersson, ordförande Kaveh Bahar
 Lennart Isaksson, vice ordförande K-G Eriksson
 Kerstin Kronqvist Ulf-Peter Westmark
 Inga-Britt Wirta Christina Sandqvist
 Rolf Granlund Gunnar Granlund
 Monica Grunér Christina Lindström
 Jarl Danielsson Gunilla Blomroos

Äldrerådet utser även Årets senior baserat på de förslag som inlämnats från allmänheten. Årets senior är en utmärkelse som introducerades av Mariehamns stads äldreråd under stadens 150- års jubileum 2011. Utmärkelsen delas ut till de som på ett betydelsefullt sätt bidragit till ökad trivsel för stadens invånare.

Kommittéer med avslutat uppdrag

 • Kommitté för genomförande av kartläggning av demenssjukvård och utarbetande av åtgärdsplan
 • Kommitté för att ta fram en plan för förverkligandet av ett demenscenter
 • Kommittén för Lilla holmens faciliteter och huvudmannaskap
 • Organisationsreform per 1.1.2021
 • Kommitté för revidering av stadens förvaltningsstadga.
 • Kommittén för översyn och förankring av miljöprogrammet 2018-2030.
 • Mariehamns stads miljöpolicy
 • Kommitté för översyn av vilka uppgifter som redovisas i budget och bokslut.
 • Kommitté för planering av den tekniska sektorns verksamhetsform.
 • Trygghetskommittén.
 • Kommittén för främjande av kvinnors deltagande i politiken.
 • Sjöfartspolitiska kommittén.
 • Kommitté för översyn av platssituationen inom barnomsorgen.

De flesta slutrapporterna hittar du bland Styrdokument och publikationer, med filtreringen Rapporter och utredningar. Mer information om de aktiva kommittéerna och deras uppdrag finns även i Mariehamns stads förvaltningsstadga.

Skapad
Publicerad
Uppdaterad

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.