Man mäter tomt med hav i bakgrunden

Kartor och fastighetsbildning

Via dessa sidor kan du läsa om hur styckning av tomt och tomtindelning går till, samt om övriga fastighetsförrättningar som till exempel servitutsförrättning och rågång. Här hittar du också information om kartor över staden.

Behandlingstiderna för mätning och fastighetsbildning är:

  • registrering av tomt ca 1 månad
  • styckning av tomt ca 2 månader
  • styckning av tomt med tomtindelning ca 4 månader

Utsättningar och visningar vid byggen bokas på förhand.

 

Skapad
Uppdaterad

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.