Feedback på miljöarbetet

Vi vill gärna ha feedback och förbättringsförslag på stadens miljöarbete. Hur kan vi på Mariehamn stad bli bättre? Skicka eller ring in dina åsikter till oss!

Mariehamns stad – för en hållbar framtid

Mariehamns stad ambition är att vara en föregångare när det gäller att ta ansvar för utvecklingen mot ett hållbart samhälle. Du som arbetar här har med ditt engagemang och kunnande stor möjlighet att bidra till att vi lyckas.

Feedback och förbättringsförslag kallas för avvikelser på miljöledningsspråk. Avvikelser och hanteringen av dessa är ett medel för att ständigt förbättra och utveckla miljöarbetet. Avsikten med avvikelsehanteringen är således att lyfta upp problem och se till att de åtgärdas och därmed inte inträffar igen. Därför är det viktigt att anställda inom Mariehamns stad och majoritetsägda dotterbolag på ett enkelt sätt kan ge feedback och förbättringsförslag på stadens miljöarbete. Er feedback kan vara av både positiv eller negativ karaktär och kan handla om vad som helst inom miljö.

Nedan följer några exempel på saker som vi skulle vilja ha reda på:

1.  När vi inte efterlever beslutade policies och handlingsplaner
2.  När vi inte efterlever beslutade regler/rutiner
3.  När du misstänker att vi bryter mot miljölagstiftning
4.  Om det inträffat ett tillbud eller olycka
5.  Annan typ av kritik eller förbättringsförslag

Förutom ovanstående kan du även lämna synpunkter om allt som rör miljöarbete genom att ringa eller skicka e-post till stadens miljösamordnare. Miljösamordnaren tar hand om alla inkomna förbättringsförslag och synpunkter samt bedömer om och hur de kan tas om hand.

Miljösamordnare

Stadskansliet
Stadshuset, Torggatan 17
Skapad 22.3.2021 15:51
Uppdaterad 10.11.2021 12:31

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.