Del av karta med stadsplaner

Gällande stadsplaner

Stadsplan är en detaljplan som anger förutsättningarna för byggandet. Under Mariehamns stads kartdatabas finns gällande stadsplaner sammanställda på en karta. Där hittar man också pdf-filer av stadsplanerna.

I stadsplanen bestäms för vilka ändamål området får användas, var på området man får bygga och hur mycket man får bygga. Bestämmelserna anger bland annat antal våningar, materialval och volymutformning utgående från gällande lag.

Gällande stadsplan är den senast fastställda stadsplanen för en tomt/område. Du hittar gällande stadsplaner via stadens karttjänst, en karta med Mariehamns stads digitala stadsplaner. Se länk under rubriken Hitta snabbt. Endast stadsplaner som gjorts digitalt avbildas på kartan.

Så här ser du de olika stadsplanerna i karttjänsten

  • Du kan förflytta dig på kartan med handverktyget samt zooma in på aktuell tomt eller område.
  • När du klickar på aktuell plan visas en pdf-fil av stadsplanen (gäller även inte digitala stadsplaner).
  • Om du känner till stadsplanens nummer kan du skriva gällande plannummer i sökrutan och då zoomar kartan automatiskt in på det området.

Det finns stadsplan för stora delar av staden, men det finns också områden som saknar stadsplan. Stadsplan görs upp utgående från anhållan av privat markägare eller på stadens initiativ.

Information om gällande stadsplaner får du av stadsarkitektkansliet.

Vill du ha utskrift av stadsplanen, kontakta mätningsenheten.

Stadsarkitektkansliet

Stadsarkitektkansliet, stadsmiljösektorn
Stadshuset, Torggatan 17

Mätningsenheten

Stadsmiljösektorn
Elverksgatan 1
Skapad 15.2.2021 12:28
Uppdaterad 16.4.2021 13:49

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.