Trivselregler

Biblioteket är en plats där alla ska kunna vistas och trivas, oavsett om man kommer hit för avkoppling, studier, boklån eller annat. Visa hänsyn och respekt för andra besökare och personal.

  • Du får inte använda ovårdat språk eller kränka någon, varken personal eller besökare.
  • Du får inte störa andra besökare eller springa runt i biblioteket. Barn är målsmans ansvar.
  • Anpassa ljudnivån efter omgivningen – gäller även mobiltelefoner.
  • Du får inte vara berusad eller påverkad av droger. Rökning är inte tillåten och inte heller får alkohol och droger nyttjas i biblioteket.
  • Djur är inte tillåtna med undantag för assistenthundar.
  • Det är inte tillåtet att sova i bibliotekets lokaler.
  • Det är inte tillåtet med lotteriförsäljning eller insamling av pengar.

I biblioteket gäller Ordningslag för landskapet Åland och de regler som finns där för störande av den allmänna ordningen och äventyrande av säkerheten.

Vad händer om du bryter mot reglerna?

Avvisning

Besökare som bryter mot reglerna får tillsägelse och om tillsägelsen inte respekteras ombeds besökaren lämna biblioteket. Om besökaren fortfarande inte respekterar våra regler tar vi hjälp av väktare eller polis.

Avstängning

Besökare som upprepade gånger bryter mot reglerna kan stängas av från användning av biblioteket. Detsamma gäller för allvarligare förseelser. Avstängning för längre än en dag görs av kultur- och fritidsdirektören.

Skadegörelse eller stöld

Alla skadegörelse och stöld polisanmäls.

Du är välkommen att kontakta personalen om du upplever att trivselreglerna inte efterlevs.

Skapad
Uppdaterad

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.