Lotsberget 16-3

Illustration över tomtområde 16 3

Info om tomten

Tomt 31-16-3
Areal (m²) 2959
Byggnadsrätt (m²) 2100
Våningstal II, III
Arrende 8 598
Reserverad  Nej

Tomten kan enbart arrenderas.

Utöver tomtpriset tillkommer avgifter för VA-tomtanslutning samt fjärrvärmeanslutning.

Tomtpriserna gäller t.o.m. 15.03.2025.
Arrendesumman indexjusteras årligen.

Skapad
Publicerad
Uppdaterad

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.