Startsida Mariehamns Stad

Nyheter

Kom och gör kultur för oss

Mariehamns stads kultur- och fritidsavdelning söker nya kulturella aktiviteter och mer medborgarengagemang.

Stängda kanslier fredag 27.5.2022

Bildningskansliet, byggnadsinspektionen, Medis kansli och Idrottsgården håller stängt dagen efter Kristi himmelsfärdsdag.

Inbjudan till samrådsmöte för Svinö delgeneralplan

Samrådsmötet hålls i stadsbiblioteket måndag 13 juni 2022 kl. 19.00.

Silviasyster till Mariehamns äldreomsorg

Äldreomsorgen i Mariehamn har startat ett projekt i syfte att höja kompetensen gällande demensvård och kognitiv svikt. Därför välkomnar vi Annica Rydberg som konsulterande Silviasyster i vårt team!...

Driftinfo

Byggnad vid Lilla holmen renoveras

5.5.2022 till 29.5.2022
Omklädningsbyggnaden vid Lilla holmen

Ombyggnad av ledningar och gata

14.3.2022 till 8.7.2022
Kaptensgatan, avsnittet Styrmansgatan–Skeppargatan

Möteskalender

Stadsfullmäktige

31.5.2022, 18:30 till 23:00
Stadshuset, festsalen

Kultur- och fritidsnämnden

6.6.2022, 18:30 till 19:30

Stadsstyrelsen

8.6.2022, 18:00
Stadshuset, stadsstyrelserummet
Skapad 22.10.2018 13:28
Publicerad 9.3.2022 12:57
Uppdaterad 19.4.2022 13:37

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.