Hundlatriner

För allas trevnad är det viktigt att du som har hund och rör dig på allmän mark plockar upp efter din hund.

I dagsläget finns det cirka 70 hundlatriner utplacerade runt om i staden. Tömning av dessa sopkorgar för hundbajspåsar sker var tionde dag eller vid behov. Det finns en karta över hundlatriner där du kan se var de är lokaliserade.

Tack för din medverkan till en renare stadsmiljö!

 

Stadsträdgårdsmästare

Samhällstekniska avdelningen, stadsmiljösektorn
Skapad
Uppdaterad

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.