Jakt och fiske

Mariehamn är omgivet av vatten och ger fina möjligheter till fiske för den som är mariehamnare eller köpt ett fiskekort. Jakt inom stadens gränser sker enbart som skyddsjakt.

Fiske och fiskekort

För dig som är bosatt i Mariehamn är det tillåtet att fritids- och husbehovsfiska på stadens vattenområden. Även andra kan fiska på stadens vatten via köp av fiskekort.

Fiskekortsområdet täcker stadens fiskevatten samt landskapets områden söder om Mariehamn och Lemland. För fiskekortsområdet kan ålänningar och turister köpa fiskekort enligt gällande prissättning. Har du inte egen båt finns det företag som erbjuder olika fiskepaket.

Karta över fiske- och landområden i Mariehamn.

Köp fiskekortet Mariehamnskortet på Visit Ålands webbplats.

Kontroll av fiskekortsinnehav kommer att utföras. Mariehamnare som endast fiskar på stadens område behöver ej lösa fiskekort.

Begränsningar som fortsatt gäller på stadens vatten är:

  • Mängden nät är begränsade till 1-2 nät per hushåll (max 60 meter).
  • Fiske är förbjudet på stadens alla vattenområden i Slemmern (stadens östra sida) samt på stadens vatten i Svibyviken norr om Svibybron under tiden 1 april till 31 maj.
  • Allmänt gäller att "under tiden från och med den 15 april till och med den 15 juni är det förbjudet att från strand idka spinnfiske och annat fiske med drag i saltsjön" (LL om fiske §23).

Jakt och jakttid

Rätten att bedriva jakt i Mariehamn beviljas av Infrastruktursektorn, samhällstekniska avdelningen. I nuläget är det Espholms jaktlag och Dalkarby rådjursjaktlag har lov att bedriva skyddsjakt på rådjur inom stadens gränser.

Jakttiden pågår 1 oktober - 31 december, lördagar kl. 8.30-12.00.

Kartor finns på Infrastruktursektorns kansli, Elverksgatan 1.

För mer information om jakten kontakta jaktledarna Henrik Wester, tel. 15 214 eller Fjalar Andersson, tel. 21 557.

Publicerad 11.2.2021
Uppdaterad 6.9.2021

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.