Överföringsrutiner mellan barnomsorg och grundskola

Överföringen från barnomsorgen till grundskolan är ett viktigt skede i barnets liv. Det är viktigt att övergången blir så smidig som möjligt för att främja barnets trygghet inför skolstarten. Mariehamns stad har fastställt gemensamma rutiner för övergången från barnomsorgen till grundskolan (biträdande bildningschef 23 §, 29.02.2024), som grund har Landskapsregeringens anvisning om plan för övergång mellan barnomsorg och skola använts. Planen fungerar som verktyg för övergången mellan barnomsorg och grundskola eller träningsundervisningen. Planen är uppgjord i samråd mellan representanter för både barnomsorg och grundskola i Mariehamn under höstterminen 2023.

 

I januari

Inskrivning till skolan görs av vårdnadshavare via en elektronisk blankett på stadens hemsida.

Vecka 6–7

Bildningskansliet skickar ut uppgifter om blivande åk 1 elever till grundskolorna. I uppgifterna framgår från vilket daghem och avdelning barnet kommer.

Vecka 8–10

Barnomsorgen levererar uppgifter om blivande åk 1 elever: överföringsblanketten och eventuella “Stöd för utveckling och lärande” (SUL) till berörd biträdande rektor/vice rektor.

Vecka 12–13

Överföringsmöten ordnas mellan barnomsorg och grundskola. Specialklasslärare besöker daghem gällande elever med mångprofessionellt stöd. Individuella överföringsmöten inleds.

Vecka 14–20

Barn inom förundervisningen besöker sin blivande skola vid två tillfällen.

Vecka 17–20

Förundervisningsbarnens blivande klasslärare besöker daghemmen. 

I maj

Blivande elever i åk 1 gör ett kvällsbesök till skolan tillsammans med sina vårdnadshavare. Fritidshemmet har då öppet hus. 

 

Det ordnas enskilda överföringsmöten gällande barn som har behov av utökat stöd. 

I augusti, innan skolstart

Vårdnadshavarmöte ordnas av skolan. 

Bildningskansliet

Bildningssektorn
Tekniska verken, Elverksgatan 1
Pb 207, 22101 Mariehamn

Speciallärare i barnomsorg

Bildningskansliet, bildningssektorn
Skapad
Publicerad
Uppdaterad

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.