Bilden visar en mobil som är inloggad på tempus

Tempus är barnomsorgens kommunikationsverktyg

Stadens daghem använder Tempus för elektronisk närvarohantering och kommunikation mellan vårdnadshavare och pedagoger.

Tempus ger dig som vårdnadshavare bättre möjlighet att följa med barnets lärande i verksamheten. Familjen kan följa med daghemmets planeringar och mål samt läsa om och se bilder på vad som händer i verksamheten. Vi publicerar inte bilder där barnets ansikte syns.  

Pedagogerna har möjlighet att länka de inlägg som görs till grunderna för den åländska förundervisningen, vilket gör att du som vårdnadshavare kan följa vår verksamhet utgående från fastställda styrdokument.

Elektronisk närvarohantering

Tempus används för elektronisk närvarohantering. Istället för att skriva upp barnets tider i hallen på daghemmet gör vårdnadshavare nu bokningarna elektroniskt via Tempus.

För verksamheten är det viktigt att barnets faktiska närvaro och även ledigheter bokas eftersom personalens arbetstider planeras utifrån barnens närvaro.

Inloggning i Tempus

I Tempus ansöker du själv om konto för barnet. Närmare information ges från ditt barns daghem.

Personalen hjälper gärna till om du har frågor!

Bildningskansliet

Bildningssektorn
Tekniska verken, Elverksgatan 1
Pb 207, 22101 Mariehamn
Skapad
Publicerad
Uppdaterad

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.