Stadsmiljösektorn

Stadsmiljösektorn leds från 1.1.2024 av stadsmiljönämnden.

Sektorn tidigare kallad infrastruktursektorn ansvarar för avlopps- och vattenförsörjningen, räddningsväsendet, trafikplaneringen, mätningsverksamheten, markutgivningen, utbyggnaden och förvaltningen av allmänna byggnader, stadsplaneringen, bygglovshantering, mark- och vattenområden, anläggningar som nämnden förvaltar, miljövård och renhållning.

Susanne Perander

Stadsmiljöchef
Stadsmiljösektorn
Elverksgatan 1

Stadsmiljökansliet

Stadsmiljösektorn
Elverksgatan 1
Skapad
Publicerad
Uppdaterad

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.