Evenemangsbidrag

Evenemangsbidrag kan beviljas för publika evenemang som huvudsakligen hålls i Mariehamn.

Kultur- och fritidssektorn tar ställning till de inkomna ansökningarna tre gånger per år. Evenemangsbidrag kan sökas senast:

  • 30 november året innan evenemanget genomförs 
  • 28 februari det år som evenemanget genomförs
  • 31 augusti det år som evenemanget genomförs

Arrangörer som erhåller bidrag ska så långt som möjligt följa Mariehamns stads riktlinjer för hållbara evenemang.

Arrangörer som erhåller bidrag ska i sina evenemang låta ledsagare till personer med funktionsnedsättning delta avgiftsfritt.

2.1 Principer för kultur- och ungdomsevenemangsbidrag

En prövning görs av varje enskild bidragsansökan och utgående från detta fastställs bidragets storlek. Prövningen görs av behörig tjänsteman.

Evenemangsstödet kan beviljas som hyresstöd i de av stadens idrottsanläggningar som kan bokas genom kultur- och fritidssektorn. Hyresstödet kan maximalt utgöra 70 procent av arrangemangets hyreskostnad.

2.2 Principer för idrottsevenemangsbidrag
Evenemangsstödet beviljas som hyresstöd i de av stadens idrottsanläggningar som kan bokas genom kultur- och fritidssektorn. Hyresstödet kan maximalt utgöra 70 procent av arrangemangets hyreskostnad.
För idrottsevenemang som inte hålls i de lokaler som bokas genom kultur- och fritidssektorn görs en prövning av varje enskild bidragsansökan och utgående från detta fastställs bidragets storlek.

En prövning görs av varje enskild bidragsansökan och utgående från detta fastställs bidragets storlek.

Skapad
Uppdaterad

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.