Aktivitetsbidrag

Bidrag kan beviljas en ideell förening registrerad i Mariehamn. Aktivitetsbidrag beviljas för att stödja regelbunden och återkommande gruppverksamhet för barn och unga.

Krav för att få bidraget

För att erhålla bidraget ska gruppen bestå av minst 5 deltagare i åldrarna  från 0 år till och med 20 år. Man ska ha minst 5 sammankomster under året och sammankomsterna ska vara ledarledda och vara minst 1 timme och ske i Mariehamn.

Genusbonus

Om föreningens besök för grupperna fördelar sig inom 60-40 procent mellan könen får föreningen en genusbonus på 200 euro.

Dessa aktiviteter får inte aktivitetsbidrag

Bidraget beviljas inte för konserter, utställningar, matcher, tävlingar och liknande arrangemang.

Så här ansöker du om aktivitetsbidrag

Bidraget söks retroaktivt via e-tjänsten för bidrag. Sista ansökningsdagen för föregående år senast den 31 januari.

Kultur‐ och fritidskansliet

Kultur- och fritidssektorn
Stadsbiblioteket, våning 2, Strandgatan 29
Pb 76, AX-22101 Mariehamn
Skapad
Uppdaterad

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.