Statyn av Julius Sundblom med parkbänkar runt där människor sitter i sommarsolen

Offentlig konst

I Mariehamn finns ett antal permanenta konstverk utomhus. Konstverken handlar framför allt om monument över personer som har varit betydelsefulla för staden och stadens utveckling, så som minnesstenen över Algot Johansson och statyn av Julius Sundblom, men också om konstverk som främst har ett dekorativt syfte.

Flertalet av verken har någon form av sjöhistorisk anknytning. Ett par exempel är Mannen vid ratten och Havets folk. Flera har också tillkommit i anslutning till firandet av Mariehamns eller självstyrelsens årsdag.

Fredrika Sundberg

Kultur‐ och fritidschef
Kultur- och fritidssektorn
Skapad 15.2.2021 10:44
Publicerad 15.2.2021 10:44
Uppdaterad 16.5.2023 14:01

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.