Frånvaro eller ledigt

Sjukfrånvaro för ditt barn behöver anmälas till skolan och övrig ledighet från skolan behöver du som vårdnadshavare ansöka om.

Sjukanmälan

Sjukanmälan för en elev görs på Wilma av vårdnadshavaren eller till följande telefonnummer.

Strandnäs skola

  • årskurs 1-5, telefon 531 351
  • årskurs 6-9, telefon 531 342

Ytternäs skola

  • årskurs 1-6, telefon 531 366

Övernäs skola

  • årskurs 1-3, telefon 531 386
  • årskurs 4-6, telefon 531 381
  • årskurs 7-9, telefon 531 372

Ansökan om ledighet från skolan

Du kan ansöka om ledighet från skolan enligt följande principer: Om ansökan gäller en till tre skoldagar kan klassläraren bevilja ledigheten. Ansöker du om fyra skoldagar eller fler, är det rektorn som beviljar ledigheten.

Kom ihåg att alltid prata med klassläraren eller klassföreståndaren innan du lämnar in anhållan om ledighet från skolan!

Tänk på att:

  • Förklaringar och genomgång av uppgifter inte repeteras då eleven kommer tillbaka från lovet.
  • Stödundervisning ordnas inte.
  • Lärare detaljplanerar vanligtvis en skolvecka i taget, varför det är svårt att ge läxor många dagar i förväg före en resa. Elever som beviljas lov från skolan för mer än ett par - tre dagar får en planering med ungefärliga sidangivelser och stoffrubriker. En elev kan få hemarbete även efter hemkomsten beroende på hur långt klassen har avancerat under frånvaron.
Skapad
Uppdaterad

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.