Felanmälan

Du är välkommen att höra av dig med en felanmälan kring till exempel gång- och cykelvägar, gator, torg och parkområden.

Skicka felanmälan digitalt

Använd gärna vårt e-formulär för att tipsa om skador eller problem på stadens vägar, gatu- och markområden, enkel adress till e-formuläret är mariehamn.ax/tipsa

Formuläret för felanmälan går lika bra att använda via mobil som på dator, och det finns även möjlighet att ladda upp och bifoga fotografi på eventuell skada eller platsen.

Gå till e-formuläret Felanmälan för stadens gatu- och markområden

Rapportera trasig gatubelysning

Mariehamns Elnät sköter utbyggnad och underhåll av Mariehamns stads gatubelysning. De kontrollerar och reparerar kontinuerligt med ca. 6 veckors mellanrum gatubelysningen i staden och vi är tacksamma om du vill hjälpa. Om du ser en trasig gatubelysning kan du enkelt göra en anmälan via deras hemsida.

Mariehamns Elnäts e-formulär för felanmälan.

Akuta ärenden

Om du vill göra felanmälan per telefon, ring växeln telefon +358 18 5310 eller samhällstekniska avdelningens journummer +358 18 531599. Anmälan kan gälla till exempel skador på gata, snöröjning, städning, underhåll, trasiga trafikljus, översvämningar eller skadade planteringar.

Skapad 15.2.2021 15:02
Publicerad 15.2.2021 15:02
Uppdaterad 29.11.2022 13:38

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.