Flerbostads- och affärstomter i Västra Ytternäs (Horelli)

Illustration över tomtområde horelli

Grönt område = ledig tomt 
R = reserverad tomt  
X  = såld/utarrenderad tomt 

Kvarter 32

24-32-8 (reserverad tomt)

Kvarter 33

24-33-3 (reserverad tomt)

Kvarter 46

24-46-1 (ledig flerbostadstomt)

Kvarter 47

24-47-3 (ledig affärstomt)

Kvarter 48

24-48-1 (reserverad tomt)
 

Planeringsassistent

Mätningenheten, infrastruktursektorn

Bilagor

Publicerad 1.3.2021
Uppdaterad 9.9.2021

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.