Bostadsvåningshus i Främmanberg

Illustration över tomtområde främmanberg

R = reserverad tomt

Kvarter 1

1-1-17  (reserverad tomt)

Kvarter 8

1-8-19  (reserverad tomt)

Planeringsassistent

Mätningenheten, infrastruktursektorn

Bilagor

Skapad 1.3.2021 13:03
Publicerad 16.3.2022 09:37
Uppdaterad 16.3.2022 09:37

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.