Bostadsvåningshus i Främmanberg

Illustration över tomtområde främmanberg

Grönt område = ledig tomt 
R = reserverad tomt

Kvarter 1

1-1-17  (ledig flerbostadstomt)

Kvarter 8

1-8-19  (reserverad tomt)

Planeringsassistent

Mätningenheten, infrastruktursektorn

Bilagor

Publicerad 1.3.2021
Uppdaterad 16.4.2021

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.