Bostadsvåningshus i Främmanberg

Illustration över tomtområde främmanberg

R = reserverad tomt
X = såld/utarrenderad tomt

Kvarter 1

1-1-17  (reserverad tomt)

 

Mätningsenheten

Stadsmiljösektorn
Elverksgatan 1

Bilagor

Skapad 1.3.2021 13:03
Publicerad 16.3.2022 09:37
Uppdaterad 25.4.2023 10:35

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.