Bildningssektorn

Bildningssektorn ansvarar för barnomsorg, grundskola, fritidshem och allmänbildande utbildning (Medborgarinstitutet).

Bildningssektorn leds av bildningsnämnden. Bildningskansliet, som är sektorns stabsfunktion, lyder direkt under bildningschefen.​ 

Inom sektorn arbetar en stor del vid barnomsorgen, grundskolorna och fritidshemmen. Medborgarinstitutet, även kallat Medis, är ett kurs- och utbildningscentrum som erbjuder alla på Åland vuxenutbildning.

Bildningssektorn är även huvudman för Ålands barnomsorgs- och grundskolepsykologer, en organisation som inledde sin verksamhet 1.1.2021 samtidigt som den nya barnomsorgs och grundskolelagen trädde i kraft.

Mikael Rosbäck

Bildningschef
Bildningssektorn

Bildningskansliet

Bildningssektorn
Tekniska verken, Elverksgatan 1
Pb 207, 22101 Mariehamn
Skapad
Uppdaterad

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.