Bildningssektorn

Bildningssektorn ansvarar för barnomsorg, grundskola, fritidshem och allmänbildande utbildning (Medborgarinstitutet).

Bildningssektorn leds av bildningsnämnden. Bildningskansliet, som är sektorns stabsfunktion, lyder direkt under bildningschefen.​ Där arbetar förutom administrativ personal även skolkuratorer och barnomsorgs- och skolpsykologer.

Inom sektorn arbetar en stor del vid barnomsorgen, grundskolorna och fritidshemmen. Medborgarinstitutet, även kallat Medis, är ett kurs- och utbildningscentrum som erbjuder alla på Åland vuxenutbildning.

Mikael Rosbäck

Bildningschef
Bildningssektorn

Bildningskansliet

Bildningssektorn
Tekniska verken, Elverksgatan 1
Publicerad 16.2.2021
Uppdaterad 29.3.2021

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.