Böcker på bord och i bokhylla

Grundvux

För dig som saknar betyg från grundskolan finns möjligheten att söka till Grundvux på Åland Folkhögskola. Du kan ta kontakt med Bildningskansliet så hjälper vi dig med ansökan. Sista ansökningsdag för Grundvux läsåret 2024-2025 är 13.05.2024.

Grundvux är en ny utbildningsform som startade hösten 2021 på Ålands Folkhögskola. Det är en gratis utbildning för dig som:

  • Har en åländsk hemkommun.
  • Fyller 17 under året.
  • Saknar avgångsbetyg från grundskolan, eller
  • har flyttat till Åland och börjat skolan i högstadiet, eller 
  • flyttat från ditt hemland utan ett avgångsbetyg.

Skolmaterialet får du utan kostnad. Som heltidsstuderande får du lunch på skolan och du kan ansöka om studiestöd.

Kontakta din kommun, din studiehandledare, din handledare på AMS eller Visa vägen så får du hjälp att fylla i en blankett för anmälan. Bor du i Mariehamn kan du kontakta stadens bildningskansli. 

Uppgifter till anmälan 

Information som vi behöver är bland annat:

  1. Personuppgifter som namn, personbeteckning, modersmål, hemadress, telefon och e-postadress.
  2. Bakgrund som tidigare studiebakgrund på Åland eller i hemlandet och om du läst SFI-kurser med mera. 
  3. Betyg och intyg behöver också bifogas till ansökan.

Vi skickar sedan din anmälan till utbildningssamordnaren på Ålands folkhögskola. I augusti genomförs antagningstest på skolan och antagningsbesked skickas ut till dig personligen. Information om Grundvux, viktiga datum och antagning finns på Ålands folkhögskolas webbplats.

Läs mer om Grundvux på folkis.ax

Bildningskansliet

Bildningssektorn
Tekniska verken, Elverksgatan 1
Pb 207, 22101 Mariehamn
Skapad
Publicerad
Uppdaterad

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.