En guide berättar om miniatyrstaden för en familj

Mariehamnsmuseet

Upplev Mariehamn på 1920-talet! I Mariehamnsmuseets montrar visas en miniatyr av Mariehamn så som staden såg ut för 100 år sedan. Museet finns centralt i Mariehamn, öppet sommartid med fri entré.

Öppettider sommaren 2021

Mariehamnsmuseet är öppet alla dagar 13 juni till 15 augusti kl. 12 - 15 varje dag utom midsommarhelgen.
Övriga tider öppet endast för bokade grupper.

Fri entré.

För senaste nytt om öppettiderna, besök Mariehamnsmuseets facebooksida.

Kontakta Nybyggarne vid Mariehamns pensionärsförening, Sten Hansen, tel. +358 18 22644 vid eventuella frågor.

Besöksadress

Ålandsvägen 42, Mariehamn.

Hitta till Mariehamnsmuseet med hjälp av Google Maps

Historien om modellstaden

Mariehamnarna blev medvetna om värdet av sina byggnadsskatter när 60-talets omfattande rivningar kulminerade 1975 i Societetshusets rasering för att ge plats åt självstyrelsens parlament och ämbetsverk.

I december 1987 påbörjade en grupp pensionärer i Mariehamn arbetet med att åskådliggöra hur staden mellan sin Västra och Östra hamn hade sett ut på 1920-talet. Under trettio år har Nybyggarne, som gruppen kallar sig, byggt upp en miniatyrmodell av bebyggelsen från den tiden.  Mer än 600 byggnader har byggts i en skala där 1 m motsvaras  av 1 cm. Husens många detaljer, stadens och gårdarnas planteringar, inplacerade människor, djur, fartyg och bilar gör stadskopian levande och unik.

Mariehamns stad fick miniatyrmodellen i gåva av Nybyggarne och den gjordes möjlig att se för allmänheten. År 2014 donerades modellen åt kommerserådet Anders Wiklöf, som för ändamålet iordningställt ett permanent museiutrymme i centrala Mariehamn. Modellen av staden som är inrymd i 11 stora vitriner invigdes 5 juni 2016.

Museets målsättning är att bidra till att öka lokalbefolkningens och hitresandes intresse för Mariehamn och dess historia.

Publicerad 15.2.2021
Uppdaterad 22.9.2021

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.