För politiker

För dig som är politiker i Mariehamns stad finns det många instruktioner, stadgor, reglementen och policyn som är viktiga att känna till i ditt uppdrag. Här kan du ta del av de mest grundläggande dokumenten.

Under Hitta snabbt och Självservice på denna sida finns dokument och blanketter relevanta för dig som förtroendevald. De dokument som ligger till grund för stadens förvaltning finns under sidan styrande dokument, här nedan har vi lyft direktlänkar till några av dem.

Elektroniska föredragningslistor

Du som förtroendevald kan välja att ta emot föredragningslistor och övrigt sammanträdesmaterial enbart i elektroniskt format, via Mariehamnsportalen. Med portalen får du tillgång till alla de föredragningslistor och dokument du har rättighet att se och behandla. Mariehamnsportalen hittas under adress https://hilda.mariehamn.ax/ 

För att erhålla ditt personliga användarnamn samt lösenord för inloggning till Mariehamnsportalen, kontakta stadskansliet.

Kortfattat om sammanträde på distans

Senast två dagar före sammanträdet ska ledamot som önskar delta på distans meddela detta till organets ordförande och sekreterare. Organets ordförande har då att ta ställning till om ledamot kan tillåtas närvara på distans. Läs mer i Förvaltningsstadga för Mariehamns stad 64a §.

Offentligt publicerade listor

Föredragningslistor och protokoll från stadsfullmäktige, stadsstyrelsen och nämnderna publiceras på webbsida. Föredragningslistor och protokoll finns att tillgå via stadens tjänst för protokoll och föredragningslistor.

För att läsa mötesmaterial eller protokoll behöver du en pdf-läsare. Om du önskar läsa protokoll och bilagor som är äldre än fem år, vänligen kontakta stadskansliet. 

Skapad
Publicerad
Uppdaterad

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.