För politiker

För dig som är politiker i Mariehamns stad finns det många instruktioner, stadgor, reglementen och policyn som är viktiga att känna till i ditt uppdrag. Här kan du ta del av de mest grundläggande dokumenten.

Under Självservice och Bilagor på denna sida finns dokument och blanketter relevanta för dig som förtroendevald. De dokument som ligger till grund för stadens förvaltning finns under sidan styrdokument och publikationer, här nedan har vi lyft direktlänkar till några av dem.

Elektroniska föredragningslistor

Du som förtroendevald kan ta emot föredragningslistor och övrigt sammanträdesmaterial i elektroniskt format via Mariehamnsportalen. Med portalen får du tillgång till alla de föredragningslistor och dokument du har rättighet att se och behandla. Mariehamnsportalen hittas på adressen hilda.mariehamn.ax

För att erhålla ditt personliga användarnamn samt lösenord för inloggning till Mariehamnsportalen, kontakta stadsledningens kansli.

Kortfattat om sammanträde på distans

I regel ska ledamöterna fysiskt delta vid organens sammanträden. Ett organs ordförande kan dock tillåta ledamot som visar på särskilda skäl att delta i sammanträde på distans i en elektronisk miljö, detta under förutsättning att tillförlitlig teknisk utrustning och uppkoppling finns att tillgå. Ledamot eller annan person med närvaro- och yttranderätt ska i tillräckligt god tid före sammanträdet, så att de tekniska förutsättningarna kan säkerställas, meddela organets ordförande och sekreterare om deltagande på distans. 

Läs mer i Förvaltningsstadga för Mariehamns stad 66 §.

Offentligt publicerade listor

Föredragningslistor och protokoll från stadsfullmäktige, stadsstyrelsen och nämnderna publiceras på stadens hemsida. Föredragningslistor och protokoll finns att tillgå via stadens tjänst för protokoll och föredragningslistor.

För att läsa mötesmaterial eller protokoll behöver du en pdf-läsare. Om du önskar läsa protokoll och bilagor som är äldre än fem år, vänligen kontakta stadsledningens kansli. 

Skapad
Publicerad
Uppdaterad

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.