Bilden visar en manlig och en kvinnlig brandman

Bli brandman

En viktig del av brandmannens vardag är det olycksförebyggande arbetet. Detta innebär framförallt information och utbildning av medborgarna.

Räddningsuppdragen består bland annat av bränder, trafikolyckor, kemutsläpp, räddningsdykning med mera. Övriga arbetsuppgifter är att se till att utrustningen och utryckningsfordonen är i skick.

Då brandmannayrket är mycket krävande och påfrestande har brandmannen regelbundet fysisk träning. Räddningsverket tillämpar fysiska tester enligt modellen FireFit vilket är en nationell testmodell.

Utbildning till brandman erbjuds såväl i Sverige som Finland. Kontakta gärna oss så hjälper vi dig att hitta rätt!

Antagningstest för brandmän

För både nyanställning och vikariat som brandman genomförs olika antagningstest. Så som mätning av aerobisk uthållighet enligt inrikesministeriets anvisning för bedömning och utveckling av räddningspersonalens funktionsförmåga 6/2016.

Ovannämnda sker genom maximalt cykelergometertest inklusive belastnings-EKG där syreupptagningsförmågan ska vara minst 36 ml/kg/min (index för aerobisk uthållighet minst 3). Godkänt resultat ska bifogas ansökan och får inte vara äldre än 12 månader.

Följande test utförs på Räddningsverket

 • Muskelstyrka - med ett resultat av minst 3 enligt tabellen för muskelstyrka.
 • Klaustrofobitest - två varv i mörker med tryckluftsapparat - "trådbursbanan".
 • Höjd - 20 m klättrande på höjdfordonets stege. Personen ska vara säkrad vid klättring.
 • Godkänd arbetsrelaterad bana s.k. Uleåborgstestet.

Följande test utföres i simhall

 • Simning - 400 m/12 minuter - dyk 3 m/ 2 ggr - livräddning 25 m.

Antagningstest för enbart ambulansverksamhet

 • Bärtest av bår, totalt 90 kg med vikter, lyft och bärprov, stigning ett våningsplan och planmark 150 meter.
 • Klaustrofobi - två varv i mörker - "trådbursbana" - (ej tryckluftsapparat).
 • Höjd - 20 m klättrande på stege.
 • Simning - 400 m/12 min - livräddning 25 m.
 • Fridykning till 3 meters djup/2 ggr.
 • Mätning av aerobisk uthållighet enligt inrikesministeriets anvisning för bedömning och utveckling av räddningspersonalens funktionsförmåga 6/2016. Detta sker genom maximalt cykelergometertest inklusive belastnings-EKG där syreupptagningsförmågan ska vara minst 36 ml/kg/min (index för aerobisk uthållighet minst 3). Godkänt resultat ska bifogas ansökan och får inte vara äldre än 12 månader.

Personalmästare

Räddningsverket, stadsmiljösektorn
Elverksgatan 8
Skapad
Publicerad
Uppdaterad

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.