Stadens arbete mot invasiva växter

Mariehamns stad bekämpar aktivt spridningen av invasiva växter i stadens egna parker. Som privatperson är även du viktig i arbetet med att stoppa spridningen av invasiva växter. De flesta invasiva växtarter går faktiskt att härleda till våra trädgårdar.

Vad är invasiva växter?

Invasiva arter är arter som människan har spritt från sin naturliga miljö till en miljö där de har få eller inga naturliga fiender och därför skapar allvarlig skada på befintliga ekosystem och infrastruktur. Spridningen av invasiva växter ut i naturen från trädgårdar kan hota den biologiska mångfalden.

Invasiva växter som finns på Åland är vresros, sandlupin, blomsterlupin, parkslide, hybridslide, jätteslide, jätteloka och jättebalsamin. På landskapsregeringens hemsida  finns information om de invasiva arterna, hur du kan identifiera dem och hur du kan bekämpa dem. Där kan du även rapportera observationer av invasiva arter. Har du någon av dessa arter i din trädgård? Sommaren är en bra tid att ta en extra titt på växterna i trädgården om du haft svårt att artbestämma dem tidigare.

Bortförsel av växtdelar

Att kasta kompostmaterial på stadens mark är förbjudet. Kompostmaterial i naturen kan bidra till spridning av invasiva växter men även andra invasiva arter, bland annat den invasiva spanska skogssnigeln. Om du behöver slänga växtmaterial från invasiva växter tar Mise emot invasivt växtmaterial, läs mer på Mise hemsida för instruktioner kring hur du ska gå till väga då du slänger invasiva växter eller växtdelar.

För mer information om invasiva arter, besök gärna webbsidorna vieraslajit.fi och naturvardsverket.se.

Det här är de invasiva växterna

Blomsterlupin

Blomsterlupin
Foto: "Large-leaved Lupine" © Sergey Yeliseev. CC BY-NC-ND 2.0

Hybridslide

Hybridslide
Foto: Sauvages du Roannais, this file is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 France license.

Jättebalsamin

Jättebalsamin
Foto: Jättebalsamin - Impatiens glandulifera, Terhi Ryttäri, SYKE, CC-BY-NC-4.0

Jätteloka

Jätteloka
Foto: © ChristianWernerZH. CC BY-SA 2.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.sv)

Jätteslide

Jätteslide
Foto: Ingrid Bergman 2020, ÅLR

Parkslide

Parkslide
Foto: Ingrid Bergman 2020, ÅLR

Sandlupin

Sandlupin
Foto: © Jerzy Strzelecki. CC BY-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.sv)

Vresros

Vresros
Foto: Vresros - Rosa rugosa, Terhi Ryttäri, SYKE, CC-BY-NC-4.0

 

 

Stadsträdgårdsmästare

Samhällstekniska avdelningen, stadsmiljösektorn
Skapad
Publicerad
Uppdaterad

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.