Ansöka om samlingslokal

En byggnad eller del av en byggnad kan godkännas som samlingslokal. Ansökan görs till byggnadsnämnden i samband med beviljandet av bygglov.

I beslutet kommer byggnadsnämnden ange det antal personer som samtidigt får vistas i lokalen, samt de villkor som krävs med tanke på personsäkerheten och på de sanitära förhållandena i lokalen. Bygglov krävs även om du vill göra om utrymmen i en befintlig byggnad till en samlingslokal.

Handlingar som krävs till ansökan

För att behandla en ansökan krävs kompletta handlingar. Här finns lite information om vad för slags handlingar som behövs.

 • Situationsplan
 • Planritningar i 6 omgångar (skala 1:100) 
 • Ventilationsutredning

För att kunna bedöma ansökan krävs det att det i handlingarna finns information om:

 • lokalernas avsedda användning
 • avsett totalantal personer och beräkningsgrunderna för detta (rumsvis)
 • placering och mått för fasta sittplatser, gångbredd i radmellanrum och gångar samt platsantal för sittplatsområdena
 • eventuella golvlutningar och nivåskillnader
 • rullstolsplatser
 • placering och bredd för utgångar
 • ventilation
 • placering av utrustning för förstahandssläckning
 • utrymningsvägs- och säkerhetsbelysning
 • skyltning av utrymningsvägar
 • rumshöjder
 • toalettarrangemang
 • parkeringsplatser

Byggnadsinspektionen

Stadsmiljösektorn
Tekniska verken, Elverksgatan 1
Vi har endast möjlighet att ta emot kunder som har bokat tid för sitt möte. Telefontid kl. 9-11. Vi har begränsad service under juli månad.
Skapad
Uppdaterad

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.