Utredningar

Det finns många utvecklingsplaner och utredningar inom stadsplanering och trafik som gjorts genom åren, likaså rapporter från olika genomförda projekt.

Se ett axplock av utredningar och planer under rubriken Hitta snabbt. Fler rapporter och utredningar från hela Mariehamns stad finns publicerade på sidan Styrande dokument och publikationer.

Skapad 15.2.2021 12:28
Uppdaterad 29.6.2021 15:38

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.