En hand, glas vatten och handfat

Vatten, avlopp och rening

En viktig del av stadens infrastruktur är vattenförsörjning och rening av avloppsvatten.

VA-verket sköter om vattenförsörjningen till stadens hushåll, och Lotsbroverket har hand om reningen av avloppsvatten. VA-verket och Lotsbroverket ingår i stadsmiljösektorns samhällstekniska avdelning. Vattnet i Mariehamns stad levereras av Ålands Vatten Ab i Dalkarby som renar vatten från Dalkarby träsk samt Långsjön och Markusböle fjärden. Senaste provtagning och analyser av vattnet finns publicerade på Ålands Vattens hemsida.

Snabba fakta om vårt vatten

  • I Mariehamn är ca 11.800 personer anslutna till stadens vatten-  och avloppsnät. Inom VA-verkets verksamhetsområde förbrukas det ca 900.000 m3 rent vatten per år.
  • Från VA-verkets eget verksamhetsområde och från anslutna i Jomala, Hammarlands och Lemlands kommuner samt från Norra Ålands avloppsvatten Ab’s verksamhetsområde levereras det årligen totalt ca 2,7 miljoner m3  avloppsvatten till stadens avloppsreningsverk, Lotsbroverket för behandling.
  • Vattenledningsnätet omfattar ca 82 km rörledning, avloppsnätet ca 76 km och dagvattennätet ca 46 km.
  • Vattnet i Mariehamn har ett pH värde på 8,0 (värdet bör ligga mellan 7,0–9,0). Järn (Fe) 0,07 mg/l i ledningsnätet, bör vara mindre än 0,2 mg/l. Mangan (Mn) 0,003 mg/l, bör vara mindre än 0,05 mg/l.
  • Mjukt eller hårt vatten? Vattnet i Mariehamn är medelhårt 7-8 dHº. Hårdhet är ett mått på vattnets innehåll av kalcium och magnesium, 1 dHº = 7,1 mg/l. Kalcium svarar för 90–95% av totalhårdheten. Tyska hårdhetsgrader (dHº) är vanligaste mätenheten.
Skapad 15.2.2021 12:06
Publicerad 15.2.2021 12:06
Uppdaterad 24.3.2023 10:08

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.