Fotomontage, byggnader på Rönnbergs torg vid Östra utfarten i Marieham

Stadsplanering och utveckling

En stad förändras hela tiden, det uppstår nya förutsättningar och behov av utveckling.

Genom stadsplanering formas en helhet av byggnader, gator, torg och grönområden. Där vägs allmänna och enskilda intressen samman samtidigt som man värnar om stadens skönhet genom att bevaka dess stadsbild och landskap.

Stadsplanering omfattar även trafikplaneringen vilken skapar förutsättningarna för en trygg och jämlik trafik.

Stadsarkitektkansliet

Stadsarkitektkansliet, stadsmiljösektorn
Stadshuset, Torggatan 17

Dominicus Björkstam

Stadsarkitekt
Stadsarkitektkansliet, stadsmiljösektorn
Telefontid till stadsarkitekten: tisdagar och torsdagar kl. 13-15.00. Vid brådskande ärende lämna ringbud till växeln.
Skapad 15.2.2021 12:06
Publicerad 15.2.2021 12:06
Uppdaterad 10.2.2023 15:21

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.