Skiftesbarnomsorg för årskurs 1-2

Sedan 1.3.2022 erbjuder Mariehamns stad skiftesbarnomsorg även för barn i åk 1-2 då vårdnadshavare arbetar eller studerar på kvällar, nätter och helger. Denna service är inte lagstadgad utan är en förmån som stadens politiker beslutat om i budget för 2022.

Om du har ett arbete eller studier som innebär kvälls-, natt- eller helgarbete erbjuder Mariehamn skiftesbarnomsorg för barnet. Barnets hemkommun ska vara Mariehamn. Barnet kan ha en fritidshemsplats, men måste inte ha det.

För en familj med barn i åk 1 och 2 som beviljats skiftesbarnomsorg faktureras 70 euro per barn och kalendermånad, oavsett inkomst. Notera att du betalar avgift varje månad oavsett om platsen nyttjas eller ej. För barnet kan nyttjas 50 timmar skiftesbarnomsorg per kalendermånad. Syskonrabatt beviljas inte.

Om din familj har behov av skiftesbarnomsorg, ta kontakt med bildningskansliet för mer information. 

 

Platshandläggning

Bildningskansliet, bildningssektorn
Tekniska verken, Elverksgatan 1
Vardagar kl. 09.00‐11.30 och 12.30‐15.00
Skapad
Publicerad
Uppdaterad

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.