Stipendier för kultur, idrott och fritid

Varje år delar Mariehamns stad ut två stipendier för aktivitet, engagemang eller framsteg inom kultur samt idrott och fritid.

Mottagaren/mottagarna du vill nominera måste vara fast bosatta i Mariehamn. Du lämnar dina nomineringar elektroniskt via ett formulär, vanligtvis senast 31 oktober varje år. Mer information och länk till aktuellt e-formulär publiceras på hösten som nyhet på vår webbplats.

Regelverk för kultur- och idrotts-/fritidsstipendier (A-KFN 61§)

Kulturstipendium

Mottagaren/mottagarna stimulerar och vitaliserar genom sin verksamhet det åländska kulturlivet. Såväl professionella och icke professionella konstnärer och kulturarbetare, som grupper som utfört en kulturgärning, kan erhålla stipendiet. Mottagaren/mottagarna skall vara fast bosatta i Mariehamn.

Idrotts- och fritidsstipendium

Stipendiet kan ges till en aktiv idrottsutövare, en förening eller ett lag som under året gjort framsteg inom sitt område och/eller visat gediget intresse och engagemang. Stipendiet kan även delas ut till ledare/tränare som genom sitt arbete berikat fritiden för stadens invånare.

Öppna formuläret för nominering till stipendium

Tidigare års stipendiater

År Kulturstipendiater Idrott- och fritidsstipendiater
2022 Gunilla Lindroos-Friman Heidi och Tomi Furu
2021 Astrid Olhagen och Hans Holmström Bowlingklubben Komet r.f.
2020 Miniatyrstadens vänner r.f. Mikael Virta och Linnéa Johansson
2019 Karin Erlandsson Lena Eriksson
2018 Björn "Grulle" Eklund Thomas Fonsell
2017 Lena Andersson och Gunilla Nilsson Eva Fellman
2016 Erica Dunder Erica Dunder
2015 Annelie Åkerblom och Sune Eriksson Jannik Svahnström och Sune Eriksson
2014 Barbro Sundback Mikael Granskog
2013 Jonas Danielsson, Guy Karlsson och Judy Kuitunen Claes Hellström, Marina Ekqvist och Sabina Mattsson
2012 Daniel Eriksson -
2011 - -
2010 Jonas Wilén -
2009 K-G Eriksson Marcela Sandvik, Kennth Sandvik och Christer Gustafsson
2008 Gunnel Ekelund -
2007 Folke Wickström -
2006 Maria Korpi-Gordon Kenneth Sandvik och Staffan Lindberg
2005 Robert Liewendahl Sebastian Törnblom, Rebecka Björkvall, Kenneth Sandvik, Henrik Lundberg, Tom Borenius, Christa Martin-Sundman och Clas-Folke Hansen
2004 Helge Engblom Minna Johans, Karl Berthén, Jan-Erik Rask och Sabina Mattsson
2003 Ben Johans och Per-Ove Högnäs Julia Sjöwall, Alexander Weckström, Henrik Lundberg, Ove Lehto, Kenneth Sandvik, Mikaela Lingonblad och Igge Holmberg
2002 Berit Lindqvist Ove Lehto, Kenneth Sandvik, Harry Österlund, Tanya Jansson, André Hansell, Carita Facius och Åke Björklund
2001 Kaj-Gustav Sandholm Samuel Mäki, PAF Elit damer, Peter Mattsson och Camilla Stenström
2000 Camilla Gunell Kristoffer Weckström, Ann-Katrin Nordman, Kimmo Mattsson, Mikaela Carlström och Ulrica Lindén.
1999 Maj-Britt Lind -
1998 Mirjam Öberg -
1997 Krister Norrgrann -
1996 Jerker Örjans -
Skapad
Publicerad
Uppdaterad

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.