Torggatan med uteserveringar och åländska flaggor

Näringsliv och företagande

Näringslivet i Mariehamns stad rymmer allt från stora kommersiella företag med många anställda till enskilda personer som säljer varor på torget. 

I Mariehamn finns bl.a. rederier, banker, försäkringsbolag och många småföretagare som bedriver affärer med allt som stadens invånare behöver. Här nedan finns riktlinjer och information som kan vara av intresse för dig som driver ett företag i staden.

Skapad 15.2.2021 15:32
Uppdaterad 23.3.2021 16:41

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.