Fint bevarade träfasader i tre olika exempel

Stadsbildsbidrag

Mariehamns stads beviljar stadsbildsbidrag för enskilda åtgärder på byggnader som är i privat ägo och dokumenterat kulturhistoriskt eller arkitektoniskt värdefulla. Syftet är att bevara Mariehamns äldre byggnadskultur.

En byggnadsåtgärd som medges bidrag bör vara utförd i samråd med stadsarkitektkansliet, och bidraget utbetalas efter att åtgärden är genomförd.  Bidrag beviljas en gång per år, vanligtvis i slutet av året. Ansökningstiden annonseras i de två lokala dagstidningarna. Om du vill ansöka om bidrag lämnar du in en skriftlig ansökan till stadsutvecklingsnämnden.

K-märkta byggnader i stadsplan

Regler för stadsbildsbidrag och Chiewitzpris

Stadsarkitektkansliet

Stadsarkitektkansliet
Stadshuset, Torggatan 17
Skapad 15.2.2021 12:19
Uppdaterad 26.11.2021 08:27

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.