Fint bevarade träfasader i tre olika exempel

Stadsbildsbidrag

Mariehamns stad beviljar stadsbildsbidrag för enskilda åtgärder på byggnader som är i privat ägo och har dokumenterat kulturhistoriskt eller stadsbildsmässigt värde. Syftet är att bevara Mariehamns äldre byggnadskultur.

Tag alltid kontakt med stadsarkitektkansliet eller landskapsregeringens antikvariska myndighet för samråd innan byggnadsåtgärderna påbörjas. Bidraget utbetalas efter det att respektive åtgärd är genomförd. Stadsbildsbidrag beviljas varje år vid årets slut. Ansökningstiden annonseras i de två lokala dagstidningarna. Ansökan på avsedd blankett lämnas till Mariehamns stad, stadsarkitektkansliet, PB 5, 22101 Mariehamn eller till stadsarkitektkansliet@mariehamn.ax.

För ytterligare information kontakta stadsarkitektkansliet.

K-märkta byggnader i stadsplan

Regler för stadsbildsbidrag och Chiewitzpris

Stadsarkitektkansliet

Stadsarkitektkansliet, stadsmiljösektorn
Stadshuset, Torggatan 17

Dominicus Björkstam

Stadsarkitekt
Stadsarkitektkansliet, stadsmiljösektorn
Telefontid till stadsarkitekten: tisdagar och torsdagar kl. 13-15.00. Vid brådskande ärende lämna ringbud till växeln.
Skapad 15.2.2021 12:19
Publicerad 15.2.2021 12:19
Uppdaterad 10.2.2023 15:19

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.