Äldreomsorgssektorn

Mariehamns stads äldreomsorg erbjuder olika former av hjälp och stöd, både i hemmet och på serviceenheter.

Från och med 1.1.2021 då socialservice övergick till Kommunernas socialtjänst omvandlades både socialnämnden och socialsektorn till äldreomsorgsnämnd respektive äldreomsorgssektor.

Evelina Grandell Rosenlund

Äldreomsorgschef
Äldreomsorgssektorn

Christina Karlsson

Vik. äldreomsorgschef
Äldreomsorgssektorn

Äldreomsorgskansliet

Äldreomsorgssektorn
Skapad
Publicerad
Uppdaterad

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.