Lilla holmen (1140)

Staden har påbörjat en ändring av stadsplanen för Lilla holmen.

Lilla holmen har sedan 150 år varit en viktig grön oas och rekreationsområde för stadsborna med möjlighet till bad och titta på fåglar och smådjur.

Syftet med planändringen är att bevara och stärka Lilla holmen som kulturmiljö och ge möjligheter till utveckling av befintliga verksamheter.

Planprocessen

Ärendeprocess – mindre komplex stadsplan

  • Ansökan inlämnats. Framtagning av stadsplaneförslag.
  • Förslaget behandlats av stadsutvecklingsnämnden.
  • Stadsplaneförslaget godkänts av stadsstyrelsen. Här befinner sig processen nu.
  • Förslaget ställs ut i 30 dagar. (Anmärkning kan inlämnas till staden.)
  • Inkommen anmärkning bemöts av stadsarkitekten, behandlas av stadsutvecklingsnämnden.
  • Ärendet behandlats av stadsstyrelsen.
  • Förslaget ställs ut i 30 dagar om förslaget ändats. (Anmärkning kan inlämnas till staden.)
  • Förslaget behandlats av stadsfullmäktige.
  • Besvärstid i 30 dagar. (Besvär kan inlämnas till Ålands Förvaltningsdomstol.)
  • Stadsplanen träder i kraft om inte besvär inlämnas.

 

Illustration, ärendeprocess - mindre komplex stadsplan

 

Bilagor

Skapad
Publicerad
Uppdaterad

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.