Bilden visar elever som hoppar hopprep

Ytternäs skola

Ytternäs skola, med årskurserna 1-6, ligger i södra Mariehamn.

Här går barn som är bosatta söder om Skillnadsgatan. I närheten av skolan ligger idrottshallen Baltichallen, Ytternäs sportfält och ett motionsspår. Eftersom vi är en lågstadieskola kommer elever som bor i Ytternäs skoldistrikt fortsätta med årskurs 7–9 i Övernäs skola. 

Vår skolas gemensamma värdeord är KRAFT. Kunskap, respekt, ansvar, förmåga och trygghet. KRAFT ska ge oss en gemensam bas för att skapa en arbetsmiljö som präglas av kamratskap, trygghet och glädje. Detta gäller alla i skolan – elever, anställda och vårdnadshavare. 

På sidan Planer och policys för stadens grundskolor hittar du aktuell arbetsplan och timfördelning för Ytternäs skola, plus andra riktlinjer som gäller samtliga våra skolor.

Fritidshemmet Tärnan

För elever i årskurserna 1 och 2 finns fritidshemmet Tärnan som ligger i direkt anslutning till skolan. 

Hitta till Ytternäs skola med hjälp av Google Maps

Pia Axberg

Rektor
Ytternäs skola, bildningssektorn
Västra Ytternäsvägen 57

Kansli, Ytternäs

Skoladministratör
Ytternäs skola, bildningssektorn
Västra Ytternäsvägen

Lärarrum, Ytternäs

Ytternäs skola, bildningssektorn

Skolhälsovårdare, Ytternäs

Ytternäs skola, bildningssektorn
Onsdag efter kl 12 samt torsdag och fredag

Skolkurator, Ytternäs

Ytternäs skola, bildningssektorn
Skapad
Publicerad
Uppdaterad

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.