Bilden visar en anställd med två barn i sandlådan på Neptunus daghem, barnen skämtar och leker

Neptunus

Daghemmet Neptunus finns i västra delen av centrum, i Idrottsgårdens lokaler, ingång från Neptunigatan 23.

Daghemmet har två avdelningar, Snäckan för barn i åldrar 1-3 år och Korallen för barn i åldrar 3-7 år.

Hitta till Neptunus med hjälp av Google Maps

Neptunus

Barnomsorg, bildningssektorn
Neptunigatan 23
Skapad 13.1.2021 14:24
Uppdaterad 17.3.2021 16:33

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.