En vårdare hjälper en boende i dennes rum

Institutionsvård

Stadens enda institutionsboende finns på Trobergshemmet i centrala Mariehamn, med ingång från Norragatan 11.

Institutionsvården är till för multisjuka äldre personer som har ett stort behov av omvårdnad. Vårdpersonal finns tillgänglig dygnet runt och består av sjukskötare och närvårdare.

Trobergshemmets institutionsboende har fyra avdelningar, Marhällan, Märket, Lågskär och Sälskär.  Totalt 52 rum, alla med egna hygienutrymmen.

Som besökare hänvisas du till huvudingången inne på gården från Norragatan 11.

Avgiften bestäms enligt klientens inkomst och få vara högst 85 % av nettoinkomsterna.

Institutionsboende

Trobergshemmet, äldreomsorgssektorn
Besöksadress Norragatan 11
Skapad 11.2.2021 13:06
Uppdaterad 28.4.2021 13:16

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.