Huvudentrén av trobergshemmet institution

Institutionsvård

Stadens enda institutionsboende finns på Trobergshemmet i centrala Mariehamn, med ingång från Norragatan 11.

Institutionsvården är till för multisjuka äldre personer som har ett stort behov av omvårdnad. Vårdpersonal finns tillgänglig dygnet runt och består av sjukskötare och närvårdare.

Trobergshemmets institutionsboende har fyra avdelningar, Marhällan, Märket, Lågskär och Sälskär.  Totalt finns 52 rum, alla med egna hygienutrymmen.

Som besökare hänvisas du till huvudingången inne på gården från Norragatan 11.

Avgiften bestäms enligt klientens inkomst och får vara högst 85 % av nettoinkomsterna.

Trobergshemmet

Institutionsboende
Trobergshemmet, äldreomsorgssektorn
Besöksadress Norragatan 11
Skapad
Publicerad
Uppdaterad

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.